• Fri frakt over 1000 kr
  • Levering 2-5 Hverdager
  • 30 DAGERS ÅPENT KJØP

Personvernerklæring Bursdagskongen

Personvernerklæring for Bursdagskongen.com

Bursdagskongen.com drives av W&G Handel AB, org. nr. 556966-3494, Långedalsvägen 40 C, 455 32 Munkedal, Sverige. W&G Handel AB behandler personopplysninger i henhold til gjeldende lovgiving, inkludert EUs Personvernforordning (GDPR).

Med begrepene «Vi, våre, vårt og oss» nedenfor refereres det til W&G Handel AB.

  1. HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLES?

Vi behandler personopplysninger som du gir oss, som vi samler inn fra deg og som vi mottar om deg fra tredjeparter.

Personopplysninger som du gir oss

Vi samler inn og behandler personopplysninger når du gjennomfører et kjøp, melder seg på vårt nyhetsbrev, bruker tjenestene på vår nettside, våre sosiale medier eller utøver dine rettigheter i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Personopplysningene du gir oss og som vi behandler kan f.eks. være ditt navn, personnummer, adresse, e-postadresse samt mobil- og telefonnummer.

 

Personopplysninger som vi samler fra deg

Vi samler inn opplysninger fra deg ved følgende tilfeller:

  • Når du gjennomfører et kjøp hos oss
  • Når du kontakter oss
  • Når du bruker vår nettside eller våre sosiale medier (Facebook, Instagram).

 Informasjon som da samles inn er kundeopplysninger, navn, fødselsdato, kjønn, kontaktinformasjon, IP-adresse, operativsystem, informasjon om hvilken programvare du bruker, nettleserinnstillinger, tidssone, data som samles inn fra informasjonskapsler og informasjon om dine surfevaner (f.eks. interessene dine, hvilke sider og sosiale nettverk du besøker hos oss). Videre samles også inn din sessionstid, din geografiske lokasjon, hvilke eksterne sider du har besøkt tidligere samt informasjon om din øvrige bruk av våre tjenester og produkter, ordrenummer, søk- og kjøpshistorikk, hvilke varer du ser på eller har lagt i handlekurven hos oss, i tillegg til din aktivitet på våre sosiale nettverk og på vår nettside. Innsamlingen skjer via Google Analytics 4 og Meta business manager.

 

Personopplysninger om deg som vi mottar fra tredjeparter

Det kan hende at vi mottar e-post og annen korrespondanse som inneholder personopplysninger om tredjeparter, derfor behandler W&G Handel slike personopplysninger. Dersom det er nødvendig vil vi informere deg som tredjepart om behandlingen.

 

2. HVORFOR OG ETTER HVILKE JURIDISKE GRUNNLAG BEHANDLER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

 

For administrasjon av kundeforhold og kundeservice

Vi behandler personopplysninger som navn, adresse, e-postadresse, fødselsdato (år, måned, dag), mobil- og telefonnummer, kjøpshistorikk, ordrenummer og betalingsinformasjon med formål om å gi deg god kundeservice og for å administrere vårt kundeforhold med deg. Ditt fullstendige personnummer vil ikke bli behandlet.

 

Det juridiske grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er at det er nødvendig for at vi skal kunne fullføre vår avtale med deg eller iverksette tiltak før en slik avtale inngås, alternativt vår legitime interesse for å yte god service i det tilfellet du ikke er kunde hos oss. Vår interesse av å behandle dine personopplysninger for dette formålet kommer foran din eventuelle interesse av å beskytte din personlige integritet.

 

Dersom du ikke etterlater personopplysningene som er nevnt ovenfor, vil vi ikke kunne levere produktene våre til deg eller oppfylle våre forpliktelser overfor deg.

 

For håndtering av reklamasjoner, returer m.m.

For å kunne ivareta din eventuelle forespørsel om å returnere produkter eller utøve dine rettigheter som kunde overfor oss, behandler vi personopplysninger som navn, mobil- og telefonnummer, e-postadresse, adresse og kjøpshistorikk.

 

Det juridiske grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er at den er nødvendig for å fullføre rettslige forpliktelser som påhviler oss i henhold til Forbrukerkjøpsloven.

 

For regnskapsføring

Vi behandler opplysninger om transaksjonen som skjer mellom deg og oss med formål relatert til regnskapsføring. Vi behandler da opplysninger som navn, adresse, mobil- og telefonnummer, e-postadresse samt opplysninger om kjøpet.

 

Det juridiske grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er at den er nødvendig for å fullføre en juridisk forpliktelse som påhviler oss.

 

For markedsføring

Vi behandler personopplysninger fra deg for å kunne sende nyhetsbrev og kampanjetilbud samt påminnelser om varer som er lagt igjen i din handlekurv til deg via e-post. Vi behandler da opplysninger som navn, ordrenummer, e-postadresse, din kjøpshistorikk, din aktivitet på våre sider, data som samles inn fra informasjonskapsler og opplysninger om din bruk av sosiale medier.

 

Det juridiske grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger når vi sender nyhetsbrev til deg er ditt samtykke som vi enten innhenter i forbindelse med at du registrerer deg som abonnent av nyhetsbrevet hos W&G Handel eller i forbindelse med ditt kjøp av produkt(er) i vårt sortiment. Du gir ditt samtykke ved aktivt å krysse av en eller flere avmerkingsbokser på vår nettside. Du kan på lik linje trekke tilbake ditt samtykke ved å fjerne krysset på vår nettside.

 

3. HVEM GIR VI DINE PERSONOPPLYSNINGER VIDERE TIL OG HVOR BLIR DE BEHANDLET GEOGRAFISK?

 

Noen ganger kan personopplysningene dine bli utlevert til en tredjepart. Eksempel på tredjeparter som kan motta opplysningene dine er:

  • Speditører i samarbeid med levering av varer.
  • Samarbeidspartnere for markedsføring av våre produkter.

 

Enkelte ganger vil personopplysningene dine bli utlevert til samarbeidspartnere og tjenesteleverandører som behandler personopplysninger på våre vegne, såkalte personvernsassistenter. Vi har en avtale med våre personvernsassistenter som sikrer at de behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen og våre instruksjoner. Et eksempel er Klarna Bank AB.

 

Det kan hende at vi må gi ut dine personopplysninger til myndigheter som krever at vi deler denne informasjonen. Vi kan også dele dine personopplysninger for å tillate en fusjon, et oppkjøp eller salg av alle, eller deler av, W&G Handels eiendeler.

 

Vi behandler som hovedregel dine personopplysninger innenfor EU og EØS. Skulle personopplysninger behandles utenfor EU og EØS, forsikrer vi at opplysningene dine blir behandlet slik de hadde blitt behandlet innenfor EU/EØS gjennom standardiserte kontraktsbestemmelser som er inngått med disse aktørene eller andre hensiktsmessige sikkerhetstiltak.

 

Du kan finne en kopi av standardiserte kontraktsbestemmelser her:

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en

 

4. HVOR LENGE BEHANDLER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Vi behandler personopplysninger så lenge det er nødvendig for de hensiktene opplysningene samles inn for. Samme personopplysning kan lagres på flere forskjellige steder for ulike formål. Dette kan innebære at data som er fjernet fra et system fordi det ikke lenger er nødvendig for det formålet, kan bli værende i et annet system for et annet formål der personopplysningene fortsatt er nødvendig.

 

De personopplysningene som vi behandler for kundeservice og for å administrere ditt kundeforhold, behandles i løpet av den tiden det er nødvendig for at vi skal kunne fullføre vår avtale med deg, eller så lenge vi har en berettiget interesse av å behandle opplysningene.

 

De personopplysningene vi behandler for å kunne fullføre våre juridiske forpliktelser overfor deg, f.eks. oppfylle garanti-, reklamasjons- eller angrerett, behandles i løpet av den tiden vi har disse juridiske forpliktelsene.

 

Personopplysninger som vi behandler for formål relatert til regnskapsføring behandles i syv år i henhold til gjeldende bokføringslov. Personopplysningene dine kan bli lagret i en lengre tidsperiode enn nevnt ovenfor hvis det er nødvendig for å følge lovkrav, forordninger eller myndighetsvedtak.

 

5. HVILKE RETTIGHETER HAR DU?

Når vi behandler personopplysningene dine, har du visse rettigheter i henhold til loven. Vær oppmerksom på at utøvelse av disse rettighetene er underlagt visse krav og vilkår som er nærmere spesifisert i loven (EUs databeskyttelsesforordning).

 

Du har rett på informasjon, tilgang, rettelse, sletting, begrensing m.m.

Du har rett til, uten kostnad, å be skriftlig om å få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg. Du kan når som helst be om rettelse av feilaktige opplysninger, be oss slette de personopplysningene vi har registrert om deg samt be om en kopi av dine personopplysninger.

 

Du har også rett til å be om at behandlingen av dine personopplysninger begrenses. Du kan for eksempel ha rett til begrensing dersom du har protestert mot vår behandling av dine personopplysninger eller dersom du har bedt om retting og du vil begrense bruken vår mens vi kontrollerer om personopplysningene er korrekte.

 

Du ha rett til dataportabilitet

Du har rett til å innhente de personopplysningene som angår deg og som du har gitt oss i et strukturert, generelt brukt og maskinlesbart format, og har rett til å overføre dette til en annen som er ansvarlig for personopplysningene.

 

Du har rett på å protestere mot direkte markedsføring

Du kan når som helst protestere mot at personopplysningene dine behandles for direkte markedsføring eller profilering for slike formål. Dersom du ikke ønsker at vi behandler dine personopplysninger for dette/disse formålene, ber vi deg informere oss om dette ved å kontakte oss via våre kontaktopplysninger som angis nedenfor, se punkt 6. Vi vil da stoppe med behandling av dine personopplysninger for dette/disse formålene. Vi vil også slette personopplysningene, forutsatt at vi ikke trenger å fortsette med å behandle de for noe annet formål i henhold til denne personvernerklæringen.

 

Du har rett til å klage

Dersom du er misfornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du kontakte oss via våre kontaktopplysninger i punkt 6 nedenfor. Du har også rett til å sende inn en klage på vår personvernerklæring til:

Integritetsskyddsmyndigheten Box 8114 104 20 Stockholm imy@imy.se

 Dersom din klage relaterer til et foretak i et annet medlemsland i EU, har du rett til å sende inn klagen din til datamyndighetene som tilhører dette landet. Du kan finne en liste over datamyndigheter i andre land her: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en

 

6. HVORDAN KAN DU KONTAKTE OSS?
Du kan kontakte oss via e-post: kundeservice@bursdagskongen.com

Eller via brev: W&G Handel AB, Långedalsvägen 40 C, 455 32 Munkedal, Sverige